Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica zo dňa 21.10.2008

21. 10. 2008

Zápisnica zo schôdze SVB na Hagarovej ul.17 konanej dňa 21.októbra 2008

 

Program:     1.) otvorenie

                    2.) Vysielač T-mobile na streche

                    3.) Vyúčtovanie fondu opráv

                    4.) Nedoplatky

                    5.) Úver na zateplenie

                    6.) Oprava strechy

                    7.) Rôzne

2.)  Obyvatelia domov na Hagarovej 15, 17 a 19 dostali ponuku od spoločnosti T-mobile na namontovanie vysielača ich spoločnosti na strechu niektorého z uvedených domov. Z prítomných vlastníkov bytov na schôdzi nadpolovičná väčšina odsúhlasila montáž vysielača. Spoločnosť T-mobile ponúkla cca 100.000,- Sk ročne za prenájom. Teraz je na nich, ktorý z uvedených domov si na umiestnenie vysielača vyberú.

3.) ku dňu 21.10.2008 sa na účte SVB –fond opráv :

nachádza 240.356,- Sk

na účte stavebného sporenia :     

445.000,- Sk za rok 2007 + 5.000,- Sk za každý mesiac

Výdavky za rok 2008:                  

                                        -5.000,- Sk/mesiac na stavebné sporenie

poistenie domu:                -18.000,- Sk

oprava expanznej nádrže:  -32.112,- Sk

oprava dverí:                    -53.000,- Sk záloha

vyúčtovanie                       -13.000,- Sk

bežné výdavky:                 -15.000,- Sk

 súčasný stav k 21.10.2008:     278.102,- Sk

(toto mi nie je jasné , čoho stav – výdavkov ?)

4.) Dodnes evidujeme  nedoplatky za vyúčtovanie služieb za rok 2007– neuhradil pán R. , ktorý vraj nedostal  odpoveď od p. P. na svoju reklamáciu (výbor preverí). Budeme trvať na tom, aby nám spoločnosť EMBRA vysvetlila spôsob rozúčtovania a merania a budeme požadovať, aby pri nasledujúcom odpisovaní stavov na meračoch bol prítomný aj niekto z výboru.

   Nedoplatky majú aj niektorí vlastníci ešte za rok 2007 za fond opráv. Na nástenke bude uvedené číslo účtu, na ktoré treba uhradiť všetky nedoplatky do fondu opráv.

5.,6.) Prejednávalo sa, aký majú nájomníci názor na zobratie úveru na zateplenie domu.

Treba dať nevyhnutne opraviť strechu a je na zváženie, či budeme dom opravovať postupne, alebo si vezmeme úver a dáme urobiť celkovú rekonštrukciu strechy a fasády domu aj so zateplením a opravou  zadných balkónov. Dohodli sme sa, že počkáme ako dopadne jednanie so spoločnosťou T-mobile (tým by sa dala splácať časť úveru) a potom sa rozhodneme. Strecha je však v havarijnom stave a bude ju treba najneskôr na jar 2009 opraviť. Pani Z. informovala vlastníkov bytov, že má tri ponuky na opravu strechy. Sú  v cene 200.000,- Sk iba oprava jednotlivých  poškodených miest, 450.000,- Sk firma, čo nám robila predné balkóny, a cenová ponuka na 700.000,- Sk.

Ak má niekto iné ponuky, môže to oznámiť výboru do konca novembra 2008. (kým to rozmnožíme a rozdáme do schránok, bude koniec októbra)

7.) Rôzne:

-Pán R. sa sťažoval, že nové vchodové dvere nezodpovedajú norme. Tak pani Z. dala  hlasovať, kto chce dať vchodové dvere opätovne vymeniť a všetci prítomní vlastníci boli proti.

Dohodli sme sa však, že skúsime na mesiac odmontovať Brano, pretože správne nefunguje a dvere sa potom dobre nezatvárajú.

- Treba dať opraviť odkvapový chodník na strane, kde býva pani L., pretože je popraskaný a zateká do pivníc. –(ihneď)

- Do soboty 24.10.2008 si má každý odstrániť staré veci z kočikárne, nakoľko je zaprataná a môžu tam byť len bicykle a kočíky. Ostatné staré veci budú zlikvidované. To isté sa týka aj vecí v pivnici.

V dňoch 23.10. - 26.10.2008 bude na Hagarovej ulici pristavený kontajner.

-Treba dať vyregulovať teplotu teplej vody na teplotu 55 stupňov, pretože tečie veľmi horúca.
Pani Z. osloví v tejto veci priamo pána S. z kotolne a požiada ho, aby sa konečne postaral aj o to, aby sa v bytoch primerane kúrilo.

Nakoľko nebol dodržaný termín na  výmenu a sprevádzkovanie kotla v dohodnutom termíne, výbor požiada kotolňu, aby nám pri vyúčtovaní nákladov za kúrenie nebolo účtovaná  fixná položka  za prevádzku a údržbu za mesiac september a október 2008, pretože služby ako teplá voda a kúrenie nám v tomto čase neboli dodávané v dohodnutom rozsahu.

 

 

Zapísala: I. M., dňa: 22.10.2008

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.