Choď na obsah Choď na menu
 


Ponuka -C- na opravu strechy

5. 11. 2008

www.imrex.sk

Z referencií tejto firmy :

Od roku 1995 sme zrealizovali strechy a práce o celkovej výmere 300.000 m2 pre stovky spokojných zákazníkov.

Dňa 19.11.2008 mi bola doručená ponuka a opravu našej strechy.

Ponuka je spracovaná na vysokej úrovni.

Rieši všetky detaily, ktoré súvisia s týmto typom prác a je zrozumiteľná aj pre laika.

Zdroj - cenová ponuka od IMREX
   Cena celkom bez DPH  Cena celkom s DPH v Sk Cena celkom s DPH v EUR
 Cena za dodanie a aplikáciu parotesnej vrstvy - GENERAL MEMBRANE  90.900.- Sk  108.171,- Sk  3.590,62-EUR
 Cena za dodanie a aplikáciu tepelnoizolačnej vrstvy - polyuretán hr. 50mm  232.300,- Sk  276.437,- Sk  9.176,03-EUR
 Cena za dodanie a aplikáciu vrchnej vrstvy - GEMINI FC  179.275,- Sk  213.337,- Sk  7.081,50-EUR
 CENA SPOLU so zateplením
 502.475,- Sk
 597.945,- Sk
 19.848,- EUR

Doba realizácie  20 dní

Záruka na práce spojené s hydroizoláciou a na hydroizolačné vlastnosti ... 10 rokov

 

 Navrhnutý materiál :

Parotesná vrstva : Modifikovaný asfaltový pás GENERAL MEMBRANE

Tepelnoizolačná vrstva : Expandovaný polyuretán hrúbky 5 cm

Vrchná vrstva : GEMINI FC 4,5 kg/m2    GR GRIGIO TOPO APP

 

Popis prác podľa položiek :

 

 • vyčistenie montážneho povrchu od nečistôt
 • lokálna oprava poškodených miest pôvodnej hydroizolácie
 • pre izolovanie prestrešenie odvetrávacích šácht a strojovne výťahu hydroizolačným modifikovaním asfaltovým pásom GEMINI FC
 • špeciálny ochranný syntetický náter vnútornej časti podokvapového žľabu
 • špeciálny ochranný syntetický náter všetkých klampiarskych prvkov, ktoré nebudú prekryté hydroizoláciou
 • vyhotovenie novej parotesnej vrstvy
 • vytvorenie novej tepelnoizolačnej vrstvy zo samozhášavého expandovaného polyuretánu a natavenou podkladovou hydroizolačnou vrstvou 5 cm
 • osadenie nových plastových strešných vpustí systém ITALPROFILI
 • osadenie plastových strešných vetrákov v ploche strechy systém INTALPROFIL, za účelom čiastočného odvetrania strešného plášťa  a zníženia difúzneho odporu povlakovej krytiny, 1 ks na plochu 50 m2
 • položenie a natavenie novej hydroizoláčnej vrstvy na celú plochu strechy - aplikácia systému od firmy GENERAL MEMBRANE Spa  vrchná vrstva : GEMINI FC 4,5 kg/m2    GR GRIGIO TOPO APP - minerálny posyp na vrchnom povrchu celoplošne 
 • počas práce je nutná čiastočná demontáž a opätovná montáž záchytnej časti bleskozvodu s podlepením a doplnením bleskozvodových pätiek navrhovaným systémom
 • kompletné vyčistenie strechy, vypratanie staveniska a ďaľších poskytnutých priestorov

       

 Technické parametre zatepľovacieho systému
 objemová hmotnosť                          35 kg /m 3
 Súčiniteľ tepelnej vlhkosti                 0,030 W / mK
 Odolnosť v tlaku                                  150 KPa
 pevnosť v ťahu na rovinu dosky       0,322 Mpa
 Rozmerová stabilita                            2 DS / TH
 Stupeň horľavosti                                F
 Priemerná tepelná vodivosť              0,024 W / mK
 

 Výhody navrhovaného systému odvetrania strechy

 •  Zníženie vlhkosti v jednotlivých vrstvách na minimum
 •  Zníženie tepelnej vodivosti strešného plášťa
 •  Odstránenie vzniku kryptoklímy, zabránenie vzniku vzduchových bublín

 

Výhody navrhovaného hydroizolačného syslému

 • dobrá odolnosť proti ultrafialovému žiareniu
 • dobrá odolnosť proti kyselinám a organickým soliam
 • dobrá odolnosť proti nízkym teplotám
 • dobrá odolnosť proti ozónu O3
 • dobrá hydroizolačná schopnosť
 • dobrá odolnosť proti priemyselným exhalátom
 • dobrá odolnosť proti vodivosti tepla
 • dobrá priľnavosť za tepla sama so sebou a s ostatnými podkladmi 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Ponuka od Jakubíka

(M.Murcin, 5. 4. 2009 14:51)

Rád jeho ponuku zverejním na tejto stránke. No potrebujem k tomu podklady !

mame aj iné ponuky-jakubík

(zemková darina, 25. 3. 2009 10:22)

Robil nám balkóny,poznáme ho a je lacnejší návrh vyvesíme